Паралелограм и врсте паралелограма – тест

Паралелограм и врсте паралелограма – тест

Паралелограм – тест

Резултат теста

1. Паралелограм је четвороугао чије су наспрамне странице паралелне.

2. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

3. Задата су два унутрашња угла паралелограма: α=110° и β=70°.Колики су њихови наспрамни углови?

4. Један угао паралелограма износи 68°.Колики је његов наспрамни угао?

5. Израчунати величину осталих углова паралелограма ако је задат његов угао α=33°15'.
6. У паралелограму АBCD задате су странице |AB|=5cm, |AD|=3cm и угао γ=42°.Колике су остале странице и углови овог паралелограма?

7. Ако је један угао паралелограма 40°, колики су остали углови тог паралелограма?

8. Ако је један угао паралелограма двоструко већи од другог, израчунати све углове тог паралелограма.

9. Ако је један угао паралелограма двоструко мањи од другог, израчунати све углове тог паралелограма.

10. Ако је збир наспрамних углова паралелограма 160°, колики су сви његови углови?
11. Колики су унутрашњи углови паралелограма ако је један угао за 46° већи од другог?

12. Један угао ромба је α=70°.Колики су остали углови тог ромба?

13. Колики су углови ромба ако му је страница једнака краћој дијагонали?

14. Спољашњи угао ромба је пет пута мањи од њему суседног унутрашњег угла.Одредити угао који граде висина и дијагонала повучене из истог темена.

15. Из темена тупог угла ромба конструисане су висине.Ако је мера угла између тих висина 70°, израчунати углове ромба.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ