Паралелограм – тест

Паралелограм

Trougao -sistematizacija

Трапез и врсте трапеза – тест

Резултат теста

1. Означи паралелограм:

2. Означи сва тачна тврђења:

3. Израчунај дужине странице паралелограма ако је једна дужа од друге за 4 cm, а обим тог паралелограма је 28 cm.

4. Одреди непознате углове са слике. β,γ,δ - без додавања слова и ознака за степена

5. Одреди непознате углове са слике.
6. Паралелограм који има све четири странице исте назива се:

7. Да ли су дијагонале правоугаоника једнаке?

8. Једна страница квадрата је 3,2 cm. Одреди обим тог квадрата.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ