Funkcije u programskom jeziku Pajton – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Funkcija u Pajtonu predstavlja grupu naredbi koje se izvršavaju samo kada su pozvane.

2. Razlikujemo koje funkcije:

3. Funkcije koje su na raspolaganju čim instaliramo Pajton i njihove narebde ne vidmo se zovu?

4. Često korišćene ugrađene funkcije su:

5. Da bi korišćenje ovih ugrađenih funkcija bilo moguće, na početku programa treba da uvezemo biblioteku math (import math).
6. Da bismo izbegli ponovno pisanje ili ponavljanje istih naredbi u okviru jednog ili više programa, koristimo funkcije.

7. Funkcija se definiše korišćenjem rezervisane reči def, nakon čega se navodi ime funkcije. Nakon te prve linije, navodi se telo funkcije, koje mora biti uvučeno.

8. Funkcija koja prihvata neku vrednost na osnovu unosa korisnika ili određenih izračunavanja naziva se ?

9. Uvođenjem funkcije ne dobijaju se razumljivi programi.

10. Funkcije pomažu da se program skrati tako što se izbegava ponavljanje istog programskog koda.
11. Funkcije pomažu i da se neki problemi reše, tako što omogućavaju razlaganje kompleksnih problema na jednostavnije probleme.

12. Funkcija koje sami definišemo ime funkcije i skup naredbi koje se izvršavaju kada pozovemo ime funkcije nazivaju se?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ