Koordinatni sistem – test

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Koordinatni sistem II – test

Правоугли координатни систем – тест (7.р.)

Правоугли координатни систем – тест I

Koordinatni sistem i vektori – test

Koordinatni sistem II – test

Резултат теста

1. Koja tačka ima koordinate (−2,1)?

2. Na kojoj slici je prikazana tačka A(−2,3)?

3. Koja tačka (−8,−6)?

4. Koje tačke se nalaze u 1. kvadrati?

5. Ordinata tačke A je ...
6. Tačka B ima abscisu ...

7. Točka A ima ...

8. Ako zamenimo koordinate tačke...

9. Presek koordinatnih osa se naziva...

10. Rastojanje tačaka A(−2, 3) i B(3, 3) u koordinatnom sistemu je:
11. Rastojanje tačaka M(−5, −5) i N(0, −5) je

12. Obeleži tačke čije su koordinate tačno zapisane:

13. Tačka I ima apscisu ..

14. Rastojanje tačaka H i D u koordinatnom sistemu je :

15. Obeleži tačnu tvrdnju.
16. Izaberi koordinate za tačku A.

17. Izračunaj površinu pravougaonika.

18. Šta se nalazi u (5,3)?

19. Koje su koordinate za tačku C?

20. Koje su koordinate tačke X?
21. Koje su koordinate tačke R?

22. Koje su koordinate tačke N?

23. Koje su koordinate tačke F?

24. Koje su koordinate tačke E?

25. U kom kvadrantu se nalazi tačka A?
26. U kom kvadrantu se nalazi tačka C?

27. Koliko su međusobno udaljene tačke sa koordinatama (3, -5) i (3, -8)?

28. Koliko su međusobno udaljene tačke sa koordinatama (-7, 8) i (2, 8)?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ