Пропорција – тест (6.р.)

Пропорција – тест (6.р.)

Suprotni brojevi i apsolutna vrednost celih brojeva – test

Operacije sa prirodnim brojevima – test

Резултат теста

1. Израз x:y представља једну

2. Израз x:y=z:t представља једну

3. Када упоређујемо количину робе и цену, тада је пропорција:

4. Када упоређујемо број радника и време потребно да се заврши неки посао, тада је пропорција:

5. Бор висине 12 m баца сенку дужине 16 m. Колику сенку баца бор висине 18 m ?
6. У једном одељењу има 28 ученика. Ако се број дечака и број девојчица односи као 3 : 4, колико у том одељењу има дечака, а колико девојчица i?

7. Базен напуне две једнаке славине за 18 sati. Колико је потребно времена да 3 такве славине напуне базен?

8. Возећи брзином од 60km/h, Марко је четири сата возио од места A до места B. Којом брзином би морао возити да би исти пут прешао за 3 h?

9. Означи које су једнакости пропорције?

10. Одреди непознати члан пропорције x:3=4:6
11. Одреди непознати члан пропорције 4 : 1=6 : x

12. Одреди непознати члан пропорције (x+2) : 3= 3 : 1

13. Ако се помоћу 4 славине, базен напуни за 3h, колико ће времена требати, ако раде само две славине?

14. Ако 2 кг јабука кошта ј 140 динара, колико кошта 5кг јабука?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ