Operacije sa Z brojevima – test (6.r.)

Operacije sa Z brojevima – test

Množenje celih brojeva – test

Резултат теста

1. Proizvod dva negativna cela broja je:

2. Saberi neposredni prethodnik broja -34 i neposredni sledbenik broja 9.

3. (42:7+14)⋅6−5⋅(105−3⋅29)=

4. 125 -(-74) =

5. 17⋅1+3⋅0=
6. −(−5+4)⋅(−9)=

7. −5⋅6+(−5)⋅(−6)=

8. −32+12 : 4−(−7)⋅(−2+6)=

9. 1-2+3-4+5-6=

10. -12-7-(-5+2)=
11. -15+22-|-7+5|=

12. Apsolutna vrednost proizvoda brojeva 6 i -3 je:

13. Proizvodu brojeva -2 i -8 dodaj broj -19. Vrednost ovog izraza je.

14. Koji broj je 10 puta manji od broja -100?

15. Koji broj je za 10 veći od proizvoda brojeva -7 i 6?
16. Za koliko se razlikuju proizvod i količnik brojeva -12 i 6?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ