Паралелограм – тест

Паралелограм

Godišnja provera znanja – 6. razred

Површина троугла и четвороугла – систематизација

Резултат теста

1. Паралелограм је на слици А, В или С:

2. Означи сва тачна тврђења:

3. Израчунај дужине странице паралелограма ако је једна дужа од друге за 4 cm, а обим тог паралелограма је 28 cm.

4. Паралелограм који има све четири странице исте назива се _________.

5. Да ли су дијагонале правоугаоника једнаке?
6. Једна страница квадрата је 3,2 cm. Одреди обим тог квадрата.

7. Сваки пар наспрамних страница у паралелограму је различит.

8. Паралелограм је правоугаоник ако су:

9. Формула за обим паралелограма је ________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ