Godišnja provera znanja – matematika (6.r.)

Godišnja provera znanja – 6. razred

Резултат теста

1. Iznad razlomačke crte nalazi se broj kojeg nazivamo:

2. Skratiti razlomak znači:

3. Recipročna vrednost broja 0.5 je:

4. Proizvod razlomaka 2/3 i 3/4 jednak je:

5. Mešoviti broj 5 3⁄4 možemo zapisati kao:
6. Koliki je treći ugao u trouglu ako je zbir druga dva 130°?

7. U nekom trouglu jedan ugao iznosi 105°30', drugi 12°40', a treći:

8. Površina pravouglog trougla s katetama dužine 12 cm i 9 cm iznosi:

9. Suprotan broj broju -50 - (-25) je:

10. Apsolutna vrijednost broja -15+12-(-18) je:
11. Polovini broja -30 dodaj proizvod brojeva -2 i 7. Rezultat je:

12. Proizvodu brojeva 3 i -8 dodaj apsolutnu vrednost razlike brojeva -9 i 1. Rezultat je:

13. Broj - 3.78 je od broje -3.781:

14. Suprotni broj broju -5/4 je:

15. Četvorougao kojem se dijagonale polove i međusobno su normalne je:
16. Naspramne stranice pravougaonika su:

17. Četvorouglovi koji imaju jedan par međusobno paralelnih stranica nazivamo:

18. Koje tvrdnja nije tačno:

19. -23 - (-34) + 15 -18 =

20. -5*(-8 - (-12)): (-2) =
21. U nekom paralelogramu jedan ugao je 45°. Koliko iznosi njemu susedni ugao?

22. Kolika je veličina četvrtog ugla četvorougla ako je poznato da su tri ugla velična 121°, 88°, 34.5°?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ