Глаголи – тест

Глаголи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Како гласи треће лице множине плусфамперфекат глагола ВУЋИ?

2. Ускоро ћемо стићи под зидине старе тврђаве. Предикат је у облику:

3. У ком глаголском времену је предикат у печеници: Аска постаде послушна ћерка.

4. Међу глаголским облицима (КРУЖАХУ, ИДЕ, САЊАЈУЋИ, ОТПЕВАВШИ) употребљен је:

5. Како гласи прво лице множине имперфекта глагола ВУЋИ?
6. ХТЕЛИ СМО да нам се придружи, али он НЕ ХТЕ да пође. Три употребљена глагоска облика су:

7. Правилно написан футур I је.

8. Означи личне глаголске облике:

9. Како гласи инфинитивна основа глагола УГРИСТИ?

10. Како гласи друго лице једнине аориста глагола ПОЋИ:
11. Како гласи презентска основа глагола ПЕЋИ?

12. Означи перфект глагола НОСИТИ у другм лицу једнине:

13. Копци кружаху над њиховим главама. Употребљени глаголски облик је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ