Марко Краљевић у народној епској песми

1. У којој песми од наведених се Марко Краљевић свети за очеву смрт:

2. Која нечовештва Марко замера побратиму Костадину (означи тачне одговоре)

3. Кога Марко Краљевић сурово кажњава одсецањем руке јер је рекла шта мисли о њему и побратимима и одбила их сву тројицу:

4. Над чијом судбином се Марко расплаче што због пореза не може да се уда и помаже њој и свим девојкама сличне судбине

5. Марко Краљевић има презиме:
6. У којој песми од наведених Марко Краљевић не слуша савете мајке Јевросиме:

7. Означи све тачне тврдње.

8. По народном предању Марко је живео:

9. У којој песми од наведених Марко Краљевић признаје да је погубио бољег од себе:

10. Означи Маркове непријатеље.
11. Кога је Марко Краљевић силом натерао да му излечи побратима:

12. У којој од наведених песама је Марко Краљевић заплакао над судбином девојке:

13. У којој песми од наведених Марко стиже после Косовског боја и помаже птици:

14. У којој песми од наведених Марко Краљевић не поштује верске обичаје Турака:

15. Ко је у песми Марко Краљевић и Мина од Костура рекао: "Сан је лажа, а Бог је истина"?
16. Како се зове ковач који Марку кује сабљу?

17. На којој планини умире Марко Краљевић?

18. У којој песми од наведених Марко одбија да прави двор кулуком да га сиротиња не куне:

19. У којој од наведених песама се Марко Краљевић уплашио противника:

20. Кога Марко Краљевић лукавством отима од непријатеља који му је похарчио дворе и одвео је:
21. Марко Краљевић је користио различито оружје за бој (одабери све тачне одговоре)

22. Којем књижевном роду припада песма "Смрт Марка Краљевића" ?

23. У којој песми од наведених Марко Краљевић мења заробљеног противника за благо:

24. Марко Краљевић је: (означи тачне одговоре)

25. Одреди стилску фигуру у стиху: "Како га је лако ударио, искиде му из рамена главу".
26. Марко Краљевић је своју невероватну снагу наследио од:

27. Ко је био побратим Марка Краљевића:

28. Марко Краљевић проверава своју снагу цеђењем:

29. Верни коњ Шарац носи то име јер:

30. Означи Маркове помоћнике.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста