Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 2)

Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 2)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Означи примере у којима се десила гласовна промена једначење сугласника по месту творбе:

2. Означи речи које припадају истој породици речи:

3. Која заменица је уљез:

4. Означи називе држава у којима се јавља слоготворно р:

5. Обавештајна реченица је:
6. У којој реченици нема показне заменице:

7. Које мушко властито име није настало слагањем:

8. Н, Љ, М, Л, Њ, В, Р, Ј су:

9. Која реченица има облик глагола у аористу:

10. Птица - птичица: коју гласовну промену уочаваш у деминутиву:
11. Које занимање је, по начину настанку речи, сложеница:

12. У којем примеру нема именичке неличне заменице:

13. Означи примере који одступају од гласовне промене сибиларизације:

14. Најјефтинији, ваннаставни и преддржавни су речи изузеци од гласовне промене:

15. У примеру ИЖЂУСКАТИ СЕ уочава се гласовна промена:
16. Која реченица нема глагол у облику имперфекта:

17. У којој реченици не проналазиш неличну именичку заменицу:

18. Означи тачне тврдње:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста