Faze u izgradnji građevinskog objekta, situacioni plan – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. U izgradnji građevinskih objekata razlikuju se koje faze:

2. Planiranje je kada?

3. Tehnička dokumentacija sastoji se od glavnog i izvođačkog projekta.

4. Faza izvođenje građevinskih radova obuhvata:

5. U osnovne građevinske radove spadaju?
6. U instalacione radove spadaju?

7. U završne radove spadaju?

8. Koje je prva faza u izgradnji građevinskog objekta?

9. Koje je poslednja faza u izgradnji građevinskog objekta?

10. Označi na kojoj slici se nalazi završni građevinski objekat?
11. Arhitekte prvo pomoću skica izražavaju svoju zamisao.

12. Projektovanje obuhvata izradu svih crteža i proračuna, popis potrebnog materijala, opis tehnološkog postupka gradnje objekta i niz drugih dokumenata.

13. U fazi planiranja veoma važnu ulogu ima investitor.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ