Троугао – тест

Троугао – тест

Uglovi trougla – test

Uglovi trougla, vrste trougla – test

Подударност троуглова – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Мере два угла троугла су 20° и 60°. Мера трећег угла троугла је:

2. Мера оштрих углова правоуглог једнакокраког троугла изражена у степенима износи? Упиши само број, без ознаке за степен.

3. Троугао који има тачно две једнаке странице назива се?

4. Троугао чији су унутрашњи углови 55°, 65°, 60° је.

5. Два троугла су подударна ако имају једнака два пара одговарајућих страница и угао захваћен тим страницама. Који је ово став?
6. Троугао чији су унутрашњи углови 35°, 90°, 55° је:

7. Центар описане кружнице троугла налази се у пресеку:

8. Збир унутрашњих углова у сваком троуглу износи?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ