Троугао – тест

Троугао – тест

Uglovi trougla – test

Uglovi trougla, vrste trougla – test

Подударност троуглова – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Дужине страница троугла су a=4 cm , b=6,2 cm и c=4,9 cm . Онда за углове тог троугла важи:

2. Мере два спољашња угла троугла су 140° и 70°. Мера трећег спољашњег угла троугла је:

3. Два троугла су подударна ако имају једнака два пара одговарајућих страница и угао захваћен тим страницама. Који је ово став?

4. Обим троугла представља збир свих:

5. Да ли се може конструисати троугао са датим страницама? a = 1 cm b = 17 cm c = 2 cm
6. Унутрашњи угао троугла и њему одговарајући спољашњи угао су ______ _________ углови.

7. Мера оштрих углова правоуглог једнакокраког троугла изражена у степенима износи? Упиши само број, без ознаке за степен.

8. Два троугла су подударна ако имају једнаку једну страницу и оба одговарајућа унутрашња угла налегла на ту страницу. Који је ово став?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ