Еволуција, разноврсност живота и здравље – тест

Еволуција, разноврсност живота и здравље – тест

Резултат теста

1. Шта је тачно?

2. Деобом

3. По чему се разликују једнојајчани близанци?

4. Која од наведених мутација је штетна?

5. Животиње
6. Сваки зигот

7. Промене на наследном материјалу омогућавају __________.

8. Заштита од полних болести је

9. Да би се спречила појава болести деца и одрасли се

10. Која особина је довела до веће индивидуалне варијабилности код јединки?
11. Болести настају

12. Ринијама су живот на копну омогућили

13. Који научници су први описали вештачку селекцију?

14. Вештачка селекција

15. На коју особину утичу само гени?
16. На следеће генерације се преносе мутације настале на

17. Први организми су

18. Преко зараженог млека и меса се може добити

19. Теорију о пореклу животиња од волвокса је дао

20. На еволуцију нису утицали
21. Који је распоред тачан?

22. Ккао се називају групе животиња насталих вештачком селекцијом, а како биљака?

23. Од водоземаца настају

24. На индивидуалну варијабилност утичу

25. Да ли животиње на слици могу да дају плодно потомство?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ