Ванпривредне делатности

Ванпривредне делатности

1. Задаци полиције су:

2. Привреда се дели на примарни, секундарни, терцијарни и _______ сектор.

3. Привреда је:

4. Делатности квартарног сектора су:

5. Научна истраживања се обављају:

6. Установе културе су:

7. Привреда обухвата производњу материјалних добара и обављање услуга.

8. _____ је делатност која се бави проучавањем света који нас окружује.

9. Просвета припада:

10. Ванпривредне делатности доприносе:

11. _______ је делатност која се бави образовањем и васпитањем.

12. У нашој држави, државну управну чине:

13. ______ је делатност која се бави здравственом заштитом и лечењем становништва.

14. Квартарни сектор чине _______ делатности.

15. Државна управа је део ______ власти.

16. ______ је организована оружана снага неке државе.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста