Ванпривредне делатности

Ванпривредне делатности

1. ______ је организована оружана снага неке државе.

2. У нашој држави, државну управну чине:

3. Привреда обухвата производњу материјалних добара и обављање услуга.

4. _______ је делатност која се бави образовањем и васпитањем.

5. Квартарни сектор чине _______ делатности.
6. Државна управа је део ______ власти.

7. Задаци полиције су:

8. Научна истраживања се обављају:

9. Просвета припада:

10. _____ је делатност која се бави проучавањем света који нас окружује.
11. Привреда се дели на примарни, секундарни, терцијарни и _______ сектор.

12. Ванпривредне делатности доприносе:

13. Делатности квартарног сектора су:

14. ______ је делатност која се бави здравственом заштитом и лечењем становништва.

15. Установе културе су:
16. Привреда је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста