Трапез – тест

Трапез

Трапез и врсте трапеза – тест

Trapez – test

Резултат теста

1. На слици је:

2. Израчунај само угао x:

3. Израчунај само угао y:

4. Израчунај угао x:

5. Израчунај x:
6. Израчунај само угао y:

7. Израчунај само угао x:

8. Средња линија трапеза се рачуна по обрасцу:

9. Означи сва тачна тврђења:

10. Једна основица трапеза је три пута дужа од друге. Одреди основице ако је средња линија трапеза 10 cm.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ