Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Палатализација је извршена у следећим речима:

2. У којим речима је дошло до палатализације?

3. Шта је правилно написано?

4. Јотовање је извршено у

5. Које гласовне промене се врше у речи ДРСКА?

6. Одступања од палатализације су дата у речима:

7. До које промене не долази у локативима именица: ЧЕСТИТКА и ЛИГА

8. У речи НАСЕЉЕ је извршено ___________.

9. У којим речима реченице је дошло до ЈСПЗ: Истреси столњак пре уласка.

10. Које гласовне промене се врше у речи РАШИРИТИ?

11. У којим речима је извршена сибиларизација?

12. До које промене не долази у речи ЈЕДАНПУТ?

13. До које промене није дошло у речима: инјекција, козји, сјурити?

14. У речима НАПИЦИ и ЗАДАЦИ су извршене

15. У којим речима је извршено јотовање?

16. У којој речи није дошло до губљења сугласника?

17. Непостојано А и губљење сугласника је извршено у

18. Које гласовне промене се врше у речи ИШЧЕПРКАТИ?

19. Одреди гласовну промену у дативу једнине речи ПРОДАВАЦ.

20. У речи ЧЕЖЊА је извршена

21. У компаративима придева БРЗ, ВИСОК, ЈАК је извршена гласовна промена

22. Које две промене се јављају у компаративу придева ТЕСАН?

23. Шта је правилно?

24. У речи СЕСТРА се запажа

25. Која гласовна промена није извршена у речи ГЕМЕРАЛ, ЖДРАЛ, КАНАЛ?

26. У речи РУСКИ је извршено губљење сугласника.

27. У којим речима је извршено јотовање?

28. У речи ОРНИТОЛОЗИ је извршена палатализација.

29. У речи КРУЖИЋ је извршено је јотовање.

30. У генитиву једнинине и номинативу множине именице ЧИТАЛАЦ се врши

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ