Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којој речи није дошло до губљења сугласника?

2. У речи СЕСТРА се запажа

3. У којим речима је дошло до палатализације?

4. До које промене није дошло у речима: инјекција, козји, сјурити?

5. До које промене не долази у речи ЈЕДАНПУТ?
6. У којим речима реченице је дошло до ЈСПЗ: Истреси столњак пре уласка.

7. У генитиву једнинине и номинативу множине именице ЧИТАЛАЦ се врши

8. У речи ОРНИТОЛОЗИ је извршена палатализација.

9. Које гласовне промене се врше у речи РАШИРИТИ?

10. У којим речима је извршено јотовање?
11. Јотовање је извршено у

12. У компаративима придева БРЗ, ВИСОК, ЈАК је извршена гласовна промена

13. У којим речима је извршена сибиларизација?

14. У речи КРУЖИЋ је извршено је јотовање.

15. Непостојано А и губљење сугласника је извршено у
16. До које промене не долази у локативима именица: ЧЕСТИТКА и ЛИГА

17. Која гласовна промена није извршена у речи ГЕМЕРАЛ, ЖДРАЛ, КАНАЛ?

18. Палатализација је извршена у следећим речима:

19. Које две промене се јављају у компаративу придева ТЕСАН?

20. Одреди гласовну промену у дативу једнине речи ПРОДАВАЦ.
21. У речи ЧЕЖЊА је извршена

22. Које гласовне промене се врше у речи ДРСКА?

23. Шта је правилно?

24. У речи РУСКИ је извршено губљење сугласника.

25. У речи НАСЕЉЕ је извршено ___________.
26. Које гласовне промене се врше у речи ИШЧЕПРКАТИ?

27. Одступања од палатализације су дата у речима:

28. Шта је правилно написано?

29. У којим речима је извршено јотовање?

30. У речима НАПИЦИ и ЗАДАЦИ су извршене
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ