Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којим речима је извршено јотовање?

2. До које промене не долази у локативима именица: ЧЕСТИТКА и ЛИГА

3. До које промене није дошло у речима: инјекција, козји, сјурити?

4. Непостојано А и губљење сугласника је извршено у

5. У генитиву једнинине и номинативу множине именице ЧИТАЛАЦ се врши

6. У речи ЧЕЖЊА је извршена

7. У којим речима је извршена сибиларизација?

8. У речима НАПИЦИ и ЗАДАЦИ су извршене

9. У којим речима је извршено јотовање?

10. Одреди гласовну промену у дативу једнине речи ПРОДАВАЦ.

11. У којим речима реченице је дошло до ЈСПЗ: Истреси столњак пре уласка.

12. Одступања од палатализације су дата у речима:

13. У речи КРУЖИЋ је извршено је јотовање.

14. Које гласовне промене се врше у речи ДРСКА?

15. Које гласовне промене се врше у речи ИШЧЕПРКАТИ?

16. Јотовање је извршено у

17. У којој речи није дошло до губљења сугласника?

18. Шта је правилно?

19. Шта је правилно написано?

20. Које гласовне промене се врше у речи РАШИРИТИ?

21. У компаративима придева БРЗ, ВИСОК, ЈАК је извршена гласовна промена

22. Које две промене се јављају у компаративу придева ТЕСАН?

23. У речи СЕСТРА се запажа

24. У којим речима је дошло до палатализације?

25. Палатализација је извршена у следећим речима:

26. У речи НАСЕЉЕ је извршено ___________.

27. До које промене не долази у речи ЈЕДАНПУТ?

28. У речи ОРНИТОЛОЗИ је извршена палатализација.

29. У речи РУСКИ је извршено губљење сугласника.

30. Која гласовна промена није извршена у речи ГЕМЕРАЛ, ЖДРАЛ, КАНАЛ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ