Водоник и кисеоник – тест

Резултат теста

1. Кисеоник се означава симболом:

2. Шта је од наведеног тачно за водоник? (више тачних одговора)

3. Дати процес се зове:

4. Озон је: (више тачних одговора)

5. Реакцијом цинка и хлороводоничне киселине добија се:
6. Шта су хидриди?

7. Реакција кисеоника са другим супстанцама је:

8. Кисеоник са металима и неметалима гради _______________.

9. Кисеоник у медицини служи за пуњење боца које се користе као помоћ при дисању.

10. Водоник користимо као ракетно гориво зато што:
11. Која реакција је тачно написана?

12. Колико грама алуминијума треба за реакцију са 2mol молекула кисеоника како би настао Al2O3?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ