Европска унија – пример интеграционих процеса

Европска унија – пример интеграционих процеса

Европска унија – пример интеграционих процеса

1. Број чланица Европске уније је:

2. Седиште Европског парламента је у:

3. Седиште Европског суда је у:

4. Које године је формирана Европска заједница за угаљ и челик?

5. Мотиви интеграционих процеса су:
6. Државе у којима је важећа валута евро, припадају ______.

7. Која држава је иступила из Европске уније 2020. године?

8. Румунија, Бугарска и Кипар су у Шенгенској зони.

9. У Европској унији се говори __ службена језика.

10. У Шенгенској зони данас имамо __ државе чланице.
11. Пример војног мотива интеграционих процеса је:

12. Интеграције или:

13. Седиште Европске централне банке је у _______.

14. 2013. година је значајна због последњег проширења чланица.

15. 10 нових држава је ушло у састав Европске уније 2004. године.
16. Хрватска је ушла у састав Европске уније:

17. Политичко руководство Европске Уније јесте _______.

18. Од _____ године Европска унија постоји у данашњем облику.

19. Пример економског мотива интеграционих процеса је:

20. Које године је Европска унија увела заједничку валуту и колико је чланица до сад усвојило евро?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста