Сила и кретање – тест

Сила и кретање – тест

Резултат теста

1. Убрзање је ...

2. Формула за израчунавање убрзања је:

3. Други Њутнов закон гласи:

4. Други Њутнов закон се изражава формулом:

5. Трећи Њутнов закон гласи:
6. Равномерно променљиво кретање је...

7. Средња брзина бројно је једнака...

8. Формула за израчунавање брзине равномерно убрзаног праволинијског кретања је:

9. Формула за израчунавање брзине равномерно успореног праволинијског кретања је:

10. Формула за израчунавање пређеног пута равномерно убрзаног праволинијског кретања је:
11. Формула за израчунавање пређеног пута равномерно успореног праволинијског кретања је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ