Питагорина теорема – тест

Питагорина теорема

Питагорина теорема – тест

Резултат теста

1. Ако су дужине катета троугла 3 и 4 дужина хипотенузе је:

2. Дужина непознате странице са дате слике износи:

3. Дате су све странице троугла. Који од датих троуглова су правоугли?

4. Формула за дијагоналу квадрата је:

5. Израчунај страницу једнакостраничног троугла ако је његова површина 16√3
6. Одреди површину правоуглог троугла чија је хипотенуза 5cm, а једна катета 3cm.

7. Дужина непознате странице са дате слике износи:

8. Израчунај дуж x.

9. Дијагонале ромба су дужине 16 и 12. Израчунај дужину странице.

10. 0значи цртеж на којем је приказан правоугли троугао?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ