Matematika, Pitagorina teorema – test (7.r.)

Pitagorina teorema – test (7.r.)

Pitagorina teorema – pravougli trougao

Realni brojevi i Pitagorina teorema – test

Резултат теста

1. Izračunati dužinu hipotenuze kod pravouglog trougla, c, ako su dužine kateta a=12cm i b=5cm

2. Izračunati obim pravouglog trougla ako su stranice a=12cm, b=5cm i c=13cm

3. Kod pravouglog trougla ako je dužina hipotenuze c=30cm i jedna kateta a=18cm kolika je dužina druge katete?

4. Koliki je obim jednakostraničnog trougla ako je dužina jedne stranice a=4cm?

5. Ako je površina pravougaonika šesdesetcentimetara kvadratna, dužina jedne stranice dvanaest centimetara, dužina dijagonale trinaest centimetara, kolika je dužina druge stranice?
6. Ako je obim pravouglog trougla O=96cm i jedna kateta 24cm, dužina druge je 4/3 prve katete izračunati hipotenuzu.

7. Ako je dijagonala pravougaonika d=17cm i jedna stranica a=15cm, kolika je druga stranica?

8. Kod jednakostraničnog trougla obima 12cm, kolika je dužina stranice?

9. Kolika je površina jednakostraničnog trougla, ako je obim tog trougla 12cm?

10. Jedna stranica romba a=15cm, i jedna dijagonala dužine 18cm, odrediti dužinu druge dijagonale.
11. Površina jednakokrakog trapeza je stodvadeset i osam centimetara kvadratna, obim je pedeset i dva centimetara, visina je osam centimetara, dužina kraće osnovice je deset centimetara, odrediti dužinu duže osnovice.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ