Цели бројеви (рачунске операције) – тест (6.р)

Цели бројеви (рачунске операције) – тест (6.р)

Резултат теста

1. Ако је стање на Сањином рачуну −300 динара и Сања подигне на банкомату још 700 динара, које је ново стање на Сањином рачуну? (упиши само број)

2. Израчунај: 7⋅(−2)=

3. Израчунај: (−2)+18=

4. Израчунај: −9+1=

5. Израчунај: 70+(−70)=
6. Израчунај: (−8)−8=

7. Обележи највећи број.

8. Обележи најмањи број.

9. Израчунај 6 ⋅ ( − 2 ) + 3 : ( − 3 ) =

10. У игри “Концентрација” за сваки тачан одговор добија се 5 поена, а за сваки нетачан -4 поена. Колико је поена освојио такмичар који има 7 тачних и 8 нетачних одговора? Одговор пиши број без речи поена.
11. Израчунај: 5 + 18 : ( − 2 ) =

12. Израчунај: 6 ⋅ ( − 2 + 3 ) : ( − 3 ) =

13. Израчунај: ( 6 ⋅ ( − 2 ) + 3 ) : ( − 3 ) =

14. Израчунај: 6 ⋅ ( − 2 + 3 : ( − 3 ) ) =

15. Када разлику бројева 25 и –32 (25 је умањеник) сабереш са њиховим збиром добићеш број:
16. Вредност израза –4 + (–2) ∙ 6 – 44 : (–4) је:

17. Ако је a = –2 и b = –3, вредност израза 4 ∙ a – 2 ∙ b – 3 ∙ a ∙ b је:

18. Када количник бројева –42 и 6, где је –42 дељеник, одузмеш од производа бројева –13 и 9, добићеш број:

19. Вредност израза |39 − 63| : (−4) – 5 · |−12| једнака је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ