Појам и одлике, типови села и града, процеси у руралном простору, урбанизација

Појам и одлике, типови села и града, процеси у руралном простору, урбанизација

1. Села се према функцији деле на:

2. Највећи град на свету је:

3. Културно-историјске прилике представљају ____________ фактор који утиче на положај насеља.

4. Села разбијеног типа чине куће и окућице које су разбацане без неког посебног реда.

5. ___________ је свако стално или привремено место са посебним именом и територијом.
6. Мала села броје:

7. Мали градови броје преко 100.000 становника.

8. Где настају први градови?

9. ________ је процес напуштања пољопривреде као делатности и извора прихода.

10. Које су најзначајније функције града?
11. Означити физичко-географске факторе који одређују положај насеља:

12. Према рељефу села се деле на:

13. ________ су слабије уређена насеља, чије се становништво претежно бави пољопривредом.

14. Најстарији град налази се у долини _______.

15. Означити привремена насеља:
16. Села ________ типа имају велики број кућа око једног пута или на раскрсници два пута или више њих.

17. Означити стална насеља:

18. Више уређена насеља, чије се становништво бави непољопривредним делатностима су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста