Природно кретање становништва, насељавање света и број становника на Земљи

Природно кретање становништва, насељавање света и број становника на Земљи

1. Где су се појавили први преци данашњих људи?

2. _______ називамо ''колевком људског рода''.

3. Природно кретање становништва обухвата:

4. Уколико је природни прираштај стално негативан, а становништво се непрекидно исељава долази до:

5. Број умрлих у току једне године на одређеној територији је:
6. Израз ''бела куга'' подразумева:

7. Какав је природни прираштај у Србији у последње три деценије?

8. Број становника на Земљи се мења под утицајем природног и механичког кретања становништва.

9. У привредно неразвијеним земљама стопа рађања је:

10. Демографија је наука о:
11. Највишу просечну стопу наталитета међу континентима има:

12. ______ представља број живорођених у току једне године на одређеној територији.

13. У развијеним земљама стопа наталитета је:

14. Уколико је наталитет већи од морталитета природни прираштај је:

15. Највишу просечну стопу морталитета има:
16. _________ представља број живорођених на 1.000 становника, а изражава се у промилима‰.

17. Први преци данашњих људи били су:

18. ________ има највишу стопу природног прираштаја.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста