Пољопривредна производња и техничка средства – тест

Пољопривредна производња и техничка средства – тест

Tehnička sredstva u poljoprivredi – Test za 6. Razred

Organizacija rada u poljoprivredi – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Како се назива грана привреде која се бави производњом хране ?

2. Пољопривредна производња се дели на:

3. Биљна производња се дели на:

4. Технолошки процес сточарске производње обухвата:

5. Пољопривредне машине се могу поделити на:
6. Основна погонска машина у пољопривреди је:

7. Kоја машина служи за орање земљишта и најважнији део су му раоници?

8. У машине и средства за заштиту биља убрајају се:

9. Која прикључна машина у пољопривредној производњи се користи за припрему земљишта за јесењу сетву после орања?

10. Комбинованa машинa које истовремено жањe, одваја зрно од сламе и плеве, одвојено зрно убацује у џакове или сопствени бункер из кога се касније транспортује, назива се __________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ