Tehnička sredstva u poljoprivredi – Test za 6. Razred

Tehnička sredstva u poljoprivredi – Test za 6. Razred

Пољопривредна производња и техничка средства – тест

Organizacija rada u poljoprivredi – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Ekonomičnost u poljoprivrednoj proizvodnji postiže se primenom savremenih poljoprivrednih mašina i mera zaštite biljaka.

2. Poljoprivredne mašine se dele:

3. Pogonske mašine u poljoprivredi označavaju:

4. Mašine namenjene za različite poljoprivredne radove a pokreću ih pogonske mašine su:

5. Koja je osnovna pogonska mašina?
6. Motokultivatorje pogonska mašina koja je namenjena za obradu manjih površina i koja pokreće priključne mašine manje snage.

7. Priključne mašine namenjene su za određene poslove u ratarskoj proizvodnji a pokreću ih radne odnosno vučne mašine.

8. Mašina koje je namenjena za oranje zemljišta je:

9. Tanjirače su građene od čelične rešetke na koju su pričvršćeni zupci.

10. Posle oranja zemlja se tanjira, tako što čelični tanjiti, koji mogu biti glatki ili rebrasti, prodru u dubinu zemlje, drobe je i melju.
11. Na slici je prikazana koja mašina?

12. Drljače su građene od čelične rešetke na koju su pričvršćeni zupci.

13. Rasturači đubrivasu mašine:

14. Đubrenjem se nadoknađuju utrošena hraniva, poboljšava fizički, hemijski i biološki sastav zemljišta.

15. Đubriva se dele na:
16. Prema agregatnom stanju dele se na:

17. Sejalice su namenjene da seme određene kulture pravilno rasporedi u redove i na određenu dubinu.

18. Sejalice mogu biti:

19. Mašine i sredstva za zaštitu bilja se koriste u borbi protiv biljnih bolesti, insekata, korova i štetočina.

20. Mašine kojima se sredstva za zaštitu bilja nanose prilagođena su vrsti zaštitnog sredstva. A to su:
21. Mašine za ubiranje plodova imaju zadatak da bez većih oštećenja i rastura prikupe plodove za koje su namenjene.

22. Kombajn za pšenicu (raž,ovas i ječam) istovremeno (kosi) a stabljike, odvaja zrno od slame i pleve pomoću sita i jakih vazdušnih struja koje izaziva ventilator.

23. Kombajn za kukuruz istovremeno seče šašu, odvaja u čisti klip, kruni kukuruz, džakira ga, sipa u sopstveni koš ili ubacuje u prikolicu traktora, koji se kreće paralelno sa kombajnom.

24. Mašine za silažu pripremaju silažnu hranu za stoku (kukuruz i šaša zajedno i sl.)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ