Државе раног средњег века

Државе раног средњег века

Države ranog srednjeg veka- Test za 6. razred

Основне одлике периода средњег века и раног новог века

Rani srednji vek – test

1. Који азијски народ је прошао кроз "врата народа" из Азије у Европу?

2. Источно римско царство трајало је 1000. година дуже од Западног.

3. Римско царство је ____ године подељено на источно и западно.

4. _____ део Римског царства је био напреднији.

5. Три темеља Византије су:
6. Цар Константин је 330. године основао _________.

7. Како су Византијци себе називали?

8. Од 7. века се у Византији углавном користио ______ језик.

9. Цар је у Византији био апсолутни господар.

10. Који цареви су реформама опоравили Византију после кризе 3. века?
11. Који цар је покушао обнову некадашњег Римског царства?

12. Шта је успео да освоји цар Јустинијан?

13. Ко је објавио "Зборник грађанског права"?

14. Најезда Арабљана и Словена трајно су ослабиле Византију.

15. Реформе ког цара су успеле да сачувају Византијско царство?
16. Након тешког периода (7. и 8. век), уследио је успон, за време цара:

17. У Цариграду је ___. године основан Универзитет.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста