Vode Evrope – test za 6. razred

Vode Evrope- Test za 6. razred

Sličnu proveru u Word formatu preuzmite na linku ispod.

Vode Evrope – test za 6. razred

1. Reka Dunav protiče kroz:

2. Najveće jezero na svetu je:

3. Slivu Severnog ledenog okeana pripadaju:

4. Najznačajniji rečni tokovi koji se ulivaju u Atlantski okean su:

5. Slivu Kaspijskog jezera pripada:
6. Evropa je kontinent koji se odlikuje gustom rečnom mrežom.

7. Pored Dunava, u Crno more se uliva i:

8. Kako se naziva najduža reka koja otiče Crnomorskom slivu?

9. Najveće reke koje otiču u sliv Severnog mora su:

10. Ohridsko jezero je:
11. Izvorišta najvećeg broja reka se nalaze:

12. Koje od navedenih jezera spada u glacijalno (ledničko) jezero?

13. Reke koje pripadaju slivu Sredozemnog mora odlikuju kratki tokovi, koji usled dugih i toplih leta presuše.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста