Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. . Означи основне бројеве.

2. Означи заједничке именице у множини.

3. На СТАРОМ плацу поред ВЕЛИКЕ зграде постоји простор за игру. Обележи врсту и службу истакнутим речима.

4. Означи врсту датих придева. БЕО, МЛАД, НОВ

5. Збирним именицама ЦВЕЋЕ, ТРЊЕ, КЛАСЈЕ одреди род и број.

6. Означи испред којих речи стоје предлози.

7. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ нас .

8. Предлози означавају односе између…

9. Означи лице и род обележеном глаголу. ЗАНЕО СЕ посматрањем птица.

10. Означи правилно написане реченице.

11. Означи врсту бројева. ДВОЈЕ, ОСМОРО, ПЕДЕСЕТ ТРОЈЕ

12. Пресецани ваздух ШИБА у лице, ХУКЋЕ. Обележи врсту и службу истакнутим речима.

13. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ .

14. Избаци уљеза.

15. У низу речи означи именичке заменице

16. Шта замењују именичке заменице?

17. Одреди род и број придеву ШИРОКО.

18. Означи врсту датих придева. ЗЛАТНИ, КАМЕНИ, ДРВЕНИ

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ