Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Писање глаголских облика – тест

Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди род и број придеву ШИРОКО.

2. Означи бројне именице.

3. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ нас .

4. Избаци уљеза.

5. Све речи се деле на променљиве и непроменљиве.
6. Прилози најчешће стоје уз глаголе.

7. ОНА је моја другарица. Означи коју врсту речи замењује обележена заменица.

8. Означи врсту бројева. ДВОЈЕ, ОСМОРО, ПЕДЕСЕТ ТРОЈЕ

9. Означи врсту датих придева. БЕО, МЛАД, НОВ

10. Означи присвојне придеве.
11. Избаци уљеза.

12. У низу речи означи именичке заменице

13. Означи лице и род обележеном глаголу. ЗАНЕО СЕ посматрањем птица.

14. Збирним именицама ЦВЕЋЕ, ТРЊЕ, КЛАСЈЕ одреди род и број.

15. . Означи основне бројеве.
16. Градивним и глаголским именицама ПЕСАК, УГАЉ, ТРЧАЊЕ, ИГРАЊЕ одреди број.

17. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ .

18. На СТАРОМ плацу поред ВЕЛИКЕ зграде постоји простор за игру. Обележи врсту и службу истакнутим речима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ