Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Писање глаголских облика – тест

Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи заједничке именице у множини.

2. У низу речи означи именичке заменице

3. Градивним и глаголским именицама ПЕСАК, УГАЉ, ТРЧАЊЕ, ИГРАЊЕ одреди број.

4. Одреди род и број придеву ШИРОКО.

5. Означи бројне именице.
6. . Означи основне бројеве.

7. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ нас .

8. Означи врсту датих придева. БЕО, МЛАД, НОВ

9. Прилози најчешће стоје уз глаголе.

10. ОНА је моја другарица. Означи коју врсту речи замењује обележена заменица.
11. Означи присвојне придеве.

12. Предлози означавају односе између…

13. Све речи се деле на променљиве и непроменљиве.

14. Означи врсту бројева. ДВОЈЕ, ОСМОРО, ПЕДЕСЕТ ТРОЈЕ

15. Шта замењују именичке заменице?
16. Означи врсту датих придева. ЗЛАТНИ, КАМЕНИ, ДРВЕНИ

17. Променљиве речи увек имају исти облик.

18. Означи правилно написане реченице.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ