Књижевност – тест (7. разред)

Књижевност – тест (7. разред)

Књижевност – тест (7. разред)

Писци и дела – тест

Песме хајдучког циклуса – тест

Народна књижевност – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи тачне тврдње.

2. Епско дело мањег облика. Прича се о једном догађају из живота главног јунака зове се ____________.

3. Из ког дела је следећа реченица: "Само се срцем јасно види"?

4. Песма "Јутутунска јухаха",Јована Јовановића Змаја је:

5. "Мали Радојица" је отпеван...

6. У ком веку је живео Свети Сава?

7. Песму "Међу својима" написао је:

8. Септима је...

9. Обележи особина које испољава главни јунак у песми Иво Сенковић и ага од Рибника:

10. У причи "Јабука на друму" стара јабука подсећа на:

11. "Светогорски дани и ноћи" је написао?

12. Обележи тачно. "Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата И на мртве алге тресетница пада, Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата, Прометеји наде, апостоли јада."

13. "Пао је с коња на магарца" је?

14. Која стилска фигура се јавља у песми "Диоба Јакшића"

15. Обележи тврдње које се односе на Малог Принца.

16. Који од наведених писаца је написао аутобиографију "Живот и прикљученија"?

17. "Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне! Газите тихим ходом!" Из које песме су наведени стихови?

18. "..бели чамци леже као љуске.." је пример за следећу стилску фигуру:

19. Пронађи дело које не припада народној књижевности.

20. У стиху "Површина шушти и целива стене" препознајеш:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ