Osnovni principi sistematike – test (7.r.)

Osnovni principi sistematike

1. Klasifikacija organizama obuhvata taksonomiju, sistematiku i ________.

2. Svrstavanje organizama u grupe, na osnovu njihove sličnosti i srodnosti je:

3. Koji jezik je osnova za davanje naučnih imena živim bićima?

4. Najviša taksonomska kategorija koja je danas u upotrebi je:

5. Grana biologije koja se bavi klasifikacijom organizama je:
6. Kako se naziva skup međusobno srodnih vrsta?

7. Veći broj srodnih _______ svrstava se u carstvo.

8. ______ organizama predstavlja svrstavanje organizama u određene grupe na osnovu njihove međusobne sličnosti i srodnosti.

9. Osnivač sistematike kao biološke discipline je:

10. Od 18-og veka za davanje imena vrstama koristi se:
11. Međusobno srodne familije čine:

12. Aristotel je životinje klasifikovao na osnovu:

13. Karl Line je definisao vrstu kao osnovnu jedinicu biološke raznovrsnosti.

14. Kako se prikazuje nastanak živog sveta, razvoj i srodnički odnosi između različitih grupa živih bića koji pripadaju određenim carstvima?

15. U nazivu vrste Felis sylvestris- Felis se odnosi na ime ____, a sylvestris na ime _____.
16. _______ je prvi klasifikovao biljke i životinje na osnovu osobina i ponašanja.

17. Deo sistematike koji svakoj vrsti daje određeni naziv je:

18. Prema najstarijoj klasifikaciji, osnovni parametar na osnovu koga su se živa bića klasifikovala bio je:

19. Najniža sistematska kategorija je:

20. Ime vrste uvek sadrži:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста