Географија- иницијални тест (7.р.)

Тестове у ПДФ формату преузмите на линку испод.

Географија- иницијални тест (7.р.)

Иницијалне тестове за остале разреде погледајте ОВДЕ

1. Најдужа река која отиче Црноморском сливу је:

2. Почетна паралела зове се:

3. У _______ монархијама краљ има потпуну власт.

4. Школство, здравство и култура су ванпривредне делатности.

5. Насељени делови Земље зову се:
6. Мешањем беле и жуте расе настају:

7. Насеља која окупљају произвођаче и потрошаче ради продаје прозвода имају развијену:

8. Како се назива процес напуштања пољопривреде као делатности и извора прихода?

9. ________ представља математички умањени приказ неког дела или целе Земљине површине на равни.

10. ______ Европа је најразвијенија регија континента.
11. Највеће полуострво Европе је:

12. Физичкогеографски објекти су:

13. Најмању густину насељености у Европи има:

14. _______ су замишљене полукружне линије које повезују Северни пол и Јужни пол.

15. Појава наглог пораста становништва зове се популациона _______.
16. За приказивање споменика, цркава и аеродрома користе се ________ знакови.

17. _________ географија се бави проучавањем просторног размештаја градских насеља.

18. Највећи део Европе прекривају:

19. Ако се становништво досељава на одређену територију, онда говоримо о:

20. Пример војне интеграције је:
21. ________ је привредна делатност која се бави гајењем и искоришћавањем биљака и животиња ради задовољавања људских потреба за храном.

22. У религијској структури Европе доминантно је хришћанство.

23. __________ положај представља положај неке државе на Земљиној површини у односу на центре економског развоја.

24. _______ језеро је највеће језеро на свету по површини.

25. Најраспрострањенија религија света је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста