Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Творба речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи сложене глаголске облике.

2. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЋЕТЕ

3. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЛИ БИСТЕ

4. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЛИ СТЕ

5. Означи шта треба да стоји уместо знака питања. урадити: урадивши = смислити: ?
6. Означи уљеза у следећем низу.

7. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола СТИЋИ.

8. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола ЧУТИ.

9. Означи неличне глаголске облике:

10. Напиши у ком је глаголском облику дати глагол. ПРОТЕЖУЋИ СЕ
11. Напиши у ком је глаголском облику дати глагол. ЗАГЛЕДАХ СЕ

12. Напиши како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. БЕШЕ БИО

13. Напиши како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. ПОХИТАЛИ БИСМО

14. Како гласи 1. лице множине императива глагола освојити?

15. Како гласи 1. лице множине императива глагола "плесати"?
16. Који глаголски облик је употребљен у реченици: Дарслијеви су имали синчића званог Дадли.

17. Како гласи глаголски прилог садашњи глагола "бити"?

18. Како гласи глаголски прилог прошли глагола "бити"?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ