Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи неличне глаголске облике:

2. Означи уљеза у следећем низу.

3. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЛИ БИСТЕ

4. Напиши у ком је глаголском облику дати глагол. ЗАГЛЕДАХ СЕ

5. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЛИ СТЕ

6. Како гласи глаголски прилог садашњи глагола "бити"?

7. Напиши како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. БЕШЕ БИО

8. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола СТИЋИ.

9. Како гласи глаголски прилог прошли глагола "бити"?

10. Напиши како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. ПОХИТАЛИ БИСМО

11. Како гласи 1. лице множине императива глагола "плесати"?

12. Означи сложене глаголске облике.

13. Означи шта треба да стоји уместо знака питања. урадити: урадивши = смислити: ?

14. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЋЕТЕ

15. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола ЧУТИ.

16. Напиши у ком је глаголском облику дати глагол. ПРОТЕЖУЋИ СЕ

17. Који глаголски облик је употребљен у реченици: Дарслијеви су имали синчића званог Дадли.

18. Како гласи 1. лице множине императива глагола освојити?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ