Творба речи – тест

Творба речи – тест

Падежи – тест (7. разред)

Напоредни односи – тест

Књижевност – тест (7. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Речи које су настале творбом од других речи називамо ___________.

2. Начини творбе су:

3. Речи које нису настале творбом од других речи називамо:

4. Поступак којим нова реч настаје и слагањем и извођењем истовремено је:

5. Део речи који остаје када новој речи одузмемо последњи суфикс је:
6. Делови речи које приликом творбе додајемо испред полазне речи су:

7. Поступак у којем једна врста речи прелази у другу без промене облика је:

8. Реч „крвоток” настала је:

9. Издвој речи које су настале комбинованом творбом:

10. Реч „злоупотребити” настала је:
11. Издвој изведене речи:

12. Издвој сложене речи:

13. У речима: воден, водитељ, разводити, корен речи је:

14. У српском језику префикси се најчешће додају на:

15. Именица „млâда” настала је од придева:
16. Означи све изведене речи:

17. Именица „наруквица” је:

18. Наставцима за облик добијамо други облик исте речи, док суфиксима добијамо нове речи.

19. Обележи речи које су настале извођењем:

20. Издвој реченице у којима препознајеш примере настале творбом претварањем:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ