Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголи – тест

Гласови – тест

Реченице (активне, пасивне, безличне)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. За облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

2. Како делимо глаголске облике, према томе да ли се разликују по лицима?

3. Глагол ГЛЕДАТИ у 2. лицу множине футура другог гласи:

4. Нелични глаголски облици не разликују _____.

5. Лични глаголски облици разликују ____ и деле се на ___________и начине.

6. Глагол ГЛЕДАТИ у 1. лицу множине перфекта гласи:

7. Како делимо глаголске облике према начину грађења?

8. Аорист се гради само од глагола _____ вида.

9. Означи правилно написане облике футура првог:

10. У низу глагола означи ПЕРФЕКАТ:

11. Облик БЕХУ ПРОЧИТАЛИ гради се од:

12. Означи глаголски вид (свршени, несвршени) и род (прелазни, непрелазни, повратни) глагола НАПИСТИ:

13. Како гласи прво лице једнине аориста за глагола РЕЋИ?

14. Означи правилно написану реченицу:

15. Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.

16. Изабери нелични глаголски облик:

17. Како називамо личне глаголске облике који имају временско значење?

18. У српском језику има___ глаголских облика:

19. Инфинитив је нелични глаголски облик.

20. У односу на то да ли се деле по лицима како делимо глаголске облике?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста