Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголски облици (8.р.) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Нелични глаголски облици не разликују _____.

2. Глагол ГЛЕДАТИ у 2. лицу множине футура другог гласи:

3. У односу на то да ли се деле по лицима како делимо глаголске облике?

4. Изабери глаголски облик који припада начину:

5. Презент је сложен глаголски облик.

6. Како делимо глаголске облике, према томе да ли се разликују по лицима?

7. Који су нелични глаголски облици?

8. Облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА гради се од:

9. Изабери нелични глаголски облик:

10. Инфинитив је нелични глаголски облик.

11. Означи правилно написане облике футура првог:

12. За облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

13. У српском језику има___ глаголских облика:

14. Лични глаголски облици разликују ____ и деле се на ___________и начине.

15. У низу глагола означи ПЕРФЕКАТ:

16. Од понуђених глаголских облика заокружи оне који се односе на ПРОШЛОСТ:

17. Глагол ГЛЕДАТИ у 3. лицу једнине имперфекта гласи:

18. Означи правилно написану реченицу:

19. Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.

20. Како гласи прво лице једнине аориста за глагола РЕЋИ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста