Excel – систематизација (прво полугодиште)

Excel – систематизација (прво полугодиште)

Резултат теста

1. Програм за табеларну обраду података зове се:

2. Називи редова су слова а називи колона бројеви:

3. Поље у табели добија назив спајањем имена реда и колоне, на пример 2А:

4. Назив листа(табеле) на енглеском је:

5. Називи листова не смеју садржати:
6. Kолона у табели има 26, колико и слова у Енглеској абецеди:

7. Редова у табели има:

8. Боју поља у табели могуће је променити алатком на којој је нацртана:

9. Линије у табели (између редова и колона) се приликом штампања:

10. Ако желимо да саберемо бројеве из А1 и B1, у пољу C1 ћемо уписати:
11. Знак за операцију дељења је:

12. Знак за операцију множења је:

13. Команда која аутоматски сабира бројеве у селектованим пољима је:

14. Када унесемо број или текст у поље, то потврдимо тастером:

15. Ако желимо нешто да израчунамо, у пољу ћемо прво уписати:
16. Исправку погрешног уноса у поље, вршимо кликом на то поље па затим:

17. Сервис који Гугл пружа својим корисницима зове се:

18. Рад у Гугл табелама треба сачувати (Save)

19. Формула за проналажање најмање цифре у колони или реду је

20. Формула за израчунавање просека је
21. Команда за исцртавање графика је

22. Да одредимо ко може да види нашу Гугл табелу, користимо дугме

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ