Биологија – припрема за завршни испит (2. део)

Биологија – припрема за завршни испит (2. део)

Биологија – припрема за завршни испит (1.део)

Биологија – припрема за завршни испит (3. део)

Резултат теста

1. Биљна ћелија се разликује од животињске по томе што има:

2. Органи за излучивање код човека су:

3. Који од наведених процеса који се одвијају на Земљи има супротан смер од осталих?

4. Дивља јагода се размножава столонама – надземним изданцима из којих израстају нове биљке. Ово је вегетативно, а не полно размножавање зато што младице:

5. Засадили смо семена добијена из истог плода грашка у одвојене саксије исте величине. Чекирај слово испред нетачне тврдње.
6. Маховине немају прави корен већ ризоид који им служи само да би се причврстиле за подлогу. Корали у мору су такође само причвршћени за подлогу. Ипак, маховина је биљка, а корал животиња. Према којој од наведених особина може да се закључи да су маховине биљке?

7. Чекирај слово испред тачног исказа.

8. До ширења зеница, може доћи услед страха. Заокружи слово испред три компоненте нервног и ендокриног система који учествују у овом процесу:

9. Полне ћелије настају од посебних телесних ћелија. Које својство те посебне телесне ћелије морају да имају, а разликује их од других телесних ћелија?

10. У башти се налазе две биљке са истом бојом цвета, али са различитим бројем хромозома. Какве су врсте у питању?
11. У популацији биљака на ливади било је јединки са тамном и са светлом бојом цвета. Испоставило се да су светлији цветови чешће привлачили опрашиваче. Шта очекујемо да ће се временом десити?

12. У процесу кружења угљеника молекули угљен-диоксида се не ослобађају:

13. Издизањем копна из морске воде настало је острво у тропском појасу. Захваљујући способности живог света да осваја биолошки празне просторе, на овом острву су се током времена смењивали различити екосистеми.Који ће екосистем бити развијен на крају сукцесије?

14. Када је очна јабучица издужена, светлосни зраци се секу испред мрежњаче. Ова појава назива се:

15. Зелена жаба се разликује од зелених биљака по томе што је:
16. Кичмењаци имају рожне творевине. Koja је oд наведених особинa својствена само сисарима?

17. У ком се од наведених делова биљне ћелије синтетише шећер?

18. Хипофиза регулише рад других ендокриних жлезда у телу тако што појачава или смањује лучење својих хормона. Овај облик регулације доводи до равнотеже у организму која се назива:

19. Која два наведена система органа човека имају улогу у транспорту гасова?

20. Стабилан крвни притисак резултат је сложених процеса регулације количине воде и соли у организму. У регулацији ових процеса учествује један од наведених делова мозга и једна ендокрина жлезда. Чекирај тачне одговоре.
21. Године 1972. убијен је последњи примерак арабијске орикс антилопе у дивљини. Ова врста није ишчезла, јер је сачувана у:

22. Шта се од наведеног односи на хормоне:

23. Код ког дела нервног система се бела маса налази око сиве?

24. Северноамеричке прерије припадају биому:

25. У абиотичке еколошке факторе не спада:
26. Еколошка конвергенција представља процес:

27. Киселе кише настају реакцијом:

28. Услови живота су следећи: блага, кратка зима, са доста падавина; дуго, жарко и сушно лето; црвеница је најчешћа врста подлоге. Који шумски екосистем се развија при наведеним условима?

29. Популацију чине све јединке:

30. Који ниво организације живих бића укључује и абиотичке факторе?
31. Крапински човек и кромањонац припадају врсти:

32. Мишићи који раде без утицаја наше воље су:

33. Чекирај тачну тврдњу:

34. Под алопатричком специјацијом подразумева се:

35. Појаву да генетички веома удаљени организми услед прилагођавања новим условима спољашње средине морфолошки изгледају готово истоветно називамо:
36. Број јединки на јединици површине или запремине станишта називамо :

37. Појам сукцесија подразумева :

38. Липљен и мрена најчешће насељавају :

39. Какве шуме изграђују храст лужњак, бела врба и топола :

40. Нетачне тврдње о фреонима су:
41. Изглед биоценозе у различитим годишњим добима назива се?

42. Промена боје перја снежних фока у зимском и летњем периоду спада у...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ