Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 1)

Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 1)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Заборавише на све проблеме са којима су се до тада сусретали. Глагол ЗАБОРАВИШЕ:

2. Украли су ОЛГИЧИНУ перницу. Која гласовна промена је присутна у наглашеној речи:

3. Већ данима се очи боје кестена играју мојим осећањима. ОЧИ - функција или служба:

4. Без алата нема ни заната. Надзубни сугласници у датој народној пословици су:

5. Означи изведене речи:

6. Још увек нисмо набавили ни НОВИ ШКОЛСКИ ПРИБОР нити НОВЕ УЏБЕНИКЕ. Одреди врсту напоредног односа међу наглашеним реченичним члановима, као и службу коју врше:

7. Која 3 придева граде компаратив помоћу наставка -ши:

8. Која реч није правилно подељена на слогове:

9. Која именица не припада мисаоним или апстрактним именицама:

10. Један низ се издваја од осталих - означи га:

11. Означи глаголе код којих се поклапају инфинитивна и презентска основа (исте су):

12. Купила је НОВУ ХАЉИНУ ЗА МАТУРСКО ВЕЧЕ. Врста синтагме:

13. Означи реч са слоготворним р:

14. Означи прилоге који могу да имају компарацију:

15. Групу сонаната чине ови гласови:

16. Нехотице је испустила телефон у воду. Од муке и нервозе обилно се беше презнојила. Изнервирала ју је властита непажња, схвативши да су сви подаци у меморији трајно изгубљени... Одреди број комуникативних и број предикатских реченица:

17. У којој реченици је присутна придевска заменица:

18. Који глагол није у облику плусквамперфекта:

19. У номинативу множине именице ПОДАТАК уочавају се 3 гласовне промене:

20. Уколико Петровић погоди кош, куп ће освојити Техничка школа "Змај". Врста зависне реченице:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста