Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 1)

Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 1)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Без алата нема ни заната. Надзубни сугласници у датој народној пословици су:

2. Уколико Петровић погоди кош, куп ће освојити Техничка школа "Змај". Врста зависне реченице:

3. Заборавише на све проблеме са којима су се до тада сусретали. Глагол ЗАБОРАВИШЕ:

4. Означи реч са слоготворним р:

5. Означи глаголе код којих се поклапају инфинитивна и презентска основа (исте су):
6. У којој реченици је присутна придевска заменица:

7. Нехотице је испустила телефон у воду. Од муке и нервозе обилно се беше презнојила. Изнервирала ју је властита непажња, схвативши да су сви подаци у меморији трајно изгубљени... Одреди број комуникативних и број предикатских реченица:

8. Групу сонаната чине ови гласови:

9. Један низ се издваја од осталих - означи га:

10. Означи изведене речи:
11. Купила је НОВУ ХАЉИНУ ЗА МАТУРСКО ВЕЧЕ. Врста синтагме:

12. Који глагол није у облику плусквамперфекта:

13. Која 3 придева граде компаратив помоћу наставка -ши:

14. Означи прилоге који могу да имају компарацију:

15. Која реч није правилно подељена на слогове:
16. Украли су ОЛГИЧИНУ перницу. Која гласовна промена је присутна у наглашеној речи:

17. Још увек нисмо набавили ни НОВИ ШКОЛСКИ ПРИБОР нити НОВЕ УЏБЕНИКЕ. Одреди врсту напоредног односа међу наглашеним реченичним члановима, као и службу коју врше:

18. Већ данима се очи боје кестена играју мојим осећањима. ОЧИ - функција или служба:

19. У номинативу множине именице ПОДАТАК уочавају се 3 гласовне промене:

20. Која именица не припада мисаоним или апстрактним именицама:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста