Линеарне неједначине (основни и средњи ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи)

Линеарне једначине тест

Линеарне једначине (средњи и напредни ниво)

Линеарне једначине (основни и средњи ниво)

Резултат теста

1. Решење неједначине 3x-6>0 je:

2. Решење неједначине 4x+28>0 je:

3. Решити неједначину: 6x-8<5x+1

4. Решити неједначину: x-2>3-4x

5. Да ли број 5 припада скупу решења неједначине: 5x-2<3x+3?
6. Који од датих бројева припадају скупу решења неједначине 2-3x≥-2x-4(x-3)?

7. Скуп реалних бројева x<3 је решење неједначине:

8. Да ли су једначине 5(x-3)+2<7 и 5x<20 еквивалентне?

9. Решење неједначине 3+x-4+3x+5x≥0 је скуп бројева:

10. Заједнички скуп решења неједначина 2-(6-2x)≤0 и x+4≥0 је скуп:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ