Гласови, слоготворно р, растављање речи на слогове

Гласови, слоготворно р, растављање речи на слогове

Тест из књижевности (полугодиште, 8. разред)

Писци и дела – тест

Književnost – тест (8.р.)

1. Означи групу зубних сугласника:

2. Б, П, Г, К, Д, Т чине групу сугласника који се називају:

3. Означи тачне тврдње везане за сонанте:

4. Безвучни сугласници који немају звучне парњаке су:

5. Допуни низ: Б, Г, Д, Ж, З, Ђ, _____
6. Наука која проучава гласове зове се:

7. Органи усне дупље који су део говорног апарата су:

8. За самогласнике су тачне следеће тврдње:

9. У којој речи препознајеш све носне сугласнике (назале):

10. Која 2 слова не припадају следећем низу гласова: А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж, З.
11. Укупан број сонаната у пословици СВАКА ПТИЦА СВОМЕ ЈАТУ ЛЕТИ је:

12. У којим речима препознајеш слоготворно Р:

13. Означи речи које су исправно подељене на слогове:

14. У којем властитом имену запажаш слоготворно р:

15. Означи тросложне речи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста