Književnost – тест (8.р.)

Književnost

Књижевност – тест (8. разред)

Зависне реченице – припремни тест III

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Резултат теста

1. Označi književne rodove?

2. Šta je književnost?

3. Odredi osnovna obeležja lirike.

4. Prepoznaj lirske vrste:

5. Kako se naziva strofa od četiri stiha?
6. Koja je prvenstvena namena dramskog teksta?

7. Red u pesmi se zove ________.

8. Personifikacija je:

9. Šta su od navedenoga delovi fabule?

10. Izdvoj pripovedne tehnike (postupke):
11. U kojoj je osobi pripovedač: Dugo je bila bolesna, nekoliko meseci. Alen i Teo su je s tatom posećivali u bolnici svakoga dana, sve do jednog petka. Tata je tog dana došao sam.

12. Izbaci uljeza:

13. Koja stilska izražajna sredstva prepoznaješ u zatanom stihu: S mrkog tornja bat/broji pospan sat

14. Koje su od navedenih književnih vrsta lirsko-epske?

15. Koliko ukupno stihova ima sonet?
16. Sled događaja u kojem se radnja vraća u prošlost naziva se:

17. Lirska pesma može biti napisana i u prozi:

18. Pesme moraju biti napisane na standardnom (književnom) jeziku:

19. Koju vrstu stiha prepoznaješ u primeru: Štono sam ih zarobio robljem.

20. Koju književnu vrstu pesme prepoznaješ po stihovima: Hiža prez žita, prez muke, prez šolda / i krepana koza.
21. Koje stilsko izražajno sredstvo prepoznaješ u primeru: A naša uULICA je duga,/Duga,/I čudno ima ime:/Napuštena PRUGA.

22. Koje istaknuto stilsko izražajno sredstvo prepoznaješ u zadatom primeru: Tiho, o tiho, GOVORI MI JESEN/šuštanjem lišća i šapatom kiše.

23. Koje istaknuto stilsko izražajno sredstvo prepoznaješ u zatanom primeru: Tiho, o tiho, govori mi jesen/ŠUŠTAWEM LIŠĆA I ŠAPATOM KIŠE.

24. Književna vrsta koja govori o postanku sveta, čoveka, ljudskog društva, junaka... je ______.

25. Epika može biti napisana i u sihovima.
26. Pronađi kontrast pojmu proza.

27. Kako se naziva kraće prozno delo koje, za razliku od klasične bajke, obrađuje i suvremene teme, glavni likovi su u potrazi za životnim smislom, traže sebe ili progovaraju o sredini u kojoj žive?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ