Pygame – тест

Pygame – тест

Резултат теста

1. За рад са библиотеком Pygame, у првој линији програма уписаћемо:

2. Коментари се пишу да објасне наредбу. Који знак означава почетак коментара?

3. Команда: prozor.fill(pg.Color("white")) ће

4. Команда: pg.draw.line

5. Координатни систем за Pygame је исти као у математици?
6. Координатни почетак је:

7. Ако је прозор ширине 200 и висине 300 пиксела, које су координате његове централне тачке?

8. Тачке на горњој ивици екрана имају координату y:

9. Наредба pg.Color("blue") :

10. По RGB-моделу боја, како се представља бела боја?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ