Јонска веза – тест

Јонска веза – тест

Масени процентни састав једињења и количине супстанце – тест

Кисеоник; Оксиди – тест

Хемијски симболи – тест

Zagađivači vazduha, vode i zemljišta – test za 8. razred

Резултат теста

1. Јонска веза је:

2. Катјони су пример:

3. Како настају анјони?

4. Дата јонска веза се формира између:

5. Када атом хлора прими један електрон на валентни ниво, он постаје:
6. Натријум-хлорид је приказан:

7. При грађењу јонске везе између атома алуминијума и атома флуора настају:

8. На слици је приказано:

9. Како би постигли стабилност попут племенитих гасова:

10. Колико протона и електрона има азот са слике?
11. Ко не може да гради јонску везу?

12. У ком низу се налази анјон?

13. Шта је приказано?

14. Који метали могу да граде јонске везе са халогеним елементима?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ