Кисеоник; Оксиди – тест

Кисеоник; Оксиди – тест

Zakon stalnih odnosa masa- Test za 7. razred

Jonska veza- Test za 7. razred

Хемијска својства угљоводоника – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Кисеоник; Оксиди – тест

Резултат теста

1. Oksid koji ulazi u sastav rđe može se prikazati formulom:

2. Za sagorevanja neophodan je:

3. Oksidi su:

4. Li2O ima naziv:

5. FeO ima naziv:
6. Formula natrijum-oksida je:

7. Za proces sagorevanja neophodan je:

8. Različiti oblici istog elementa nazivaju se:

9. Fotosinteza se odvija u:

10. CaO sa vodom:
11. Aluminijum-oksid ima formulu:

12. Označi koja od ponuđenih osobina odgovara kiseoniku.

13. U molekulu kiseonika prisutna je:

14. Kiseonik nastaje u prirodi:

15. MgO je:
16. Koje agregatno stanje ima kiseonik:

17. Kiseonik ima hemijski simbol:

18. NO je:

19. Ozon ima formulu:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ