Полиноми – утврђивање

Полиноми – утврђивање

Polinomi – test

Резултат теста

1. Степен монома 4x je

2. Променљиви део монома -25x⁶ je

3. 3x је

4. 10-3x је

5. Израз 5x+5x+5x+5x+5x je
6. Коефицијент сређеног израза 2x+3x+x је

7. Степен монома abc je

8. Упрости израз 2,8x+6,2x

9. Израчунај 8x¹⁰+(-x¹⁰)=

10. Коефицијент монома −xy⁴ је
11. Израчунај 3x-2x-17x+5x=

12. Упрости израз 10x+(-6x)+(-x)-(-4x)

13. Који исти моном треба да ставиш на линије да добијеш тачну једнакост _______+_______+_______=21x

14. Израчунај -x-x-x=

15. 2x³ + 13x³=
16. 12ab + 3ab + 9ab=

17. -3x⁴-3x²+5 је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ