Полиноми – утврђивање

Полиноми – утврђивање

Polinomi – test

Резултат теста

1. Израчунај -x-x-x=

2. -3x⁴-3x²+5 је

3. 10-3x је

4. Променљиви део монома -25x⁶ je

5. Израчунај 3x-2x-17x+5x=
6. 3x је

7. Упрости израз a⁵-3a⁵

8. Шта треба да ставиш на линију да добијеш тачну једнакост 60x-_____=55x

9. Израчунај 8x¹⁰+(-x¹⁰)=

10. 2x³ + 13x³=
11. 2x³+5x је

12. Коефицијент монома −xy⁴ је

13. Променљив део сређеног израза 98765x+12345x је

14. Израз 5x+5x+5x+5x+5x je

15. Коефицијент сређеног израза 2x+3x+x је
16. Коефицијент монома 2x²y³z је

17. Упрости израз 4x-8x=

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ