Полиноми – утврђивање

Полиноми – утврђивање

Polinomi – test

Резултат теста

1. Израчунај 5x²+5x²+5x²+5x²=

2. Упрости израз 10x+(-6x)+(-x)-(-4x)

3. Упрости израз 2,8x+6,2x

4. Променљив део сређеног израза 98765x+12345x је

5. Израчунај 8x¹⁰+(-x¹⁰)=

6. Упрости израз a⁵-3a⁵

7. Израчунај -x-x-x=

8. Степен монома 4x je

9. Степен монома abc je

10. 2x³+5x је

11. Упрости израз 4x-8x=

12. Који исти моном треба да ставиш на линије да добијеш тачну једнакост _______+_______+_______+_______=40x⁵

13. Израз 5x+5x+5x+5x+5x je

14. Шта треба да ставиш на линију да добијеш тачну једнакост 60x-_____=55x

15. 12ab + 3ab + 9ab=

16. Који исти моном треба да ставиш на линије да добијеш тачну једнакост _______+_______+_______=21x

17. Коефицијент монома 2x²y³z је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ