Уједињење Италије и Немачке

1. За уједињење Краљевине двеју Сицилија заслужан је:

2. Пруском је владала династија:

3. Један од утемељивача покрета за уједињење Италије је:

4. Друго немачко царство проглашено је:

5. Главни политички творац идеје о уједињењу Немачке био је:
6. Коначно уједињење Италије завршено је:

7. Након победе Пијемонта над аустријском војском 1859. код Мађенте и Солферина ова држава је добила:

8. Престоница уједињене Италије био је град:

9. Немачка је у последњој трећини XIX века са Аутроугарском и Италијом основала:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста