Уједињење Италије и Немачке

1. Немачка је у последњој трећини XIX века са Аутроугарском и Италијом основала:

2. Један од утемељивача покрета за уједињење Италије је:

3. Престоница уједињене Италије био је град:

4. Пруском је владала династија:

5. Друго немачко царство проглашено је:

6. За уједињење Краљевине двеју Сицилија заслужан је:

7. Коначно уједињење Италије завршено је:

8. Главни политички творац идеје о уједињењу Немачке био је:

9. Након победе Пијемонта над аустријском војском 1859. код Мађенте и Солферина ова држава је добила:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста