Централни и периферијски угао

Централни и периферијски угао

Резултат теста

1. Који кружни лук је црвене боје на приказаној кружници?

2. Који кружни лук је плаве боје на приказаној кружници?

3. Који угао је истакнут на слици (угао α )?

4. Који угао је истакнут на слици (угао α )?

5. Који угао је истакнут на слици (угао α )?

6. Који угао је истакнут на слици (угао α )?

7. Који угао је истакнут на слици (угао α )?

8. Који угао је истакнут на слици (угао α )?

9. Који кружни лук је придружен периферијском углу α ?

10. Који кружни лук је придружен централном углу α ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ