Грађа живих бића – тест

Грађа живих бића – тест

Резултат теста

1. Поступак за проучавање унутрашње грађе организма је ___________.

2. Капсула је

3. На слици је

4. Означи тачне одговоре.

5. Обележи нетачне одговоре:

6. Ћелију је открио:

7. На слици је

8. Шта од наведеног није једноћелијски организам са једром?

9. Орган са слике који има улогу у разлагању хране

10. Једноћелијски организми се деле на

11. Дисекција се користи у

12. Крвни судови су

13. Закључак да су делови биљака састављени од ћелија донео је

14. Једро је открио

15. На слици је

16. За проучавање грађе живих бића се користи

17. Микроскоп је открио

18. Орган са слике који има улогу у размени гасова

19. Обележи тачне одговоре

20. Мишићни ситем чине

21. Спољашњу грађу проучава наука која се зове _____________.

22. Који процес је дат на слици?

23. Обележи тачне одговоре

24. Заједнички делови тела за жабу и пуноглавца су:

25. На слици је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ