Регија и регионална географија

Регија и регионална географијa

Srednja Evropa – test za 7. razred

Јужна Европа

1. Пиринејско полуострво означено је бројем:

2. Апенинско полуострво означено је бројем:

3. Област Рур у Немачкој, позната по развијеној индустрији, је:

4. Уколико су географске регије издвојене на основу сличних друштвено-географских елемената реч је о:

5. Предмет изучавање регионалне географије је географска ______.
6. _______ географија је географска дисциплина која проучава географске одлике појединих области.

7. Принцип ________ је правило по ком се издвајају географске регије.

8. Исланд је означен бројем 8.

9. Задаци регионалне географије су:

10. Балканско полуострво је означено бројем:
11. Регионална географија се дели на регионалну географију света и _______ регионалну географију.

12. Скандинавско полуострво је означено бројем:

13. Границе регија су прецизно повучене.

14. Највеће издвојене регије су:

15. Сардинија је означена бројем:
16. Бискајски залив је означен бројем:

17. Алпска, Панонска и Падска регија су:

18. Велика Британија је означена бројем:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста